Nyheter

Legekontoret

Reseptfornying

Vi ber deg ta kontakt mellom kl. 11.00-14.00 dersom dine resepter skal fornyes.

Sjekk først på Helsenorge.no hvilke resepter det er behov for å fornye.