Tilgjengelighet

Parkering

  • Minimum en HC-parkeringsplass
  • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang

Inngangsparti

  • Trinnfri atkomst
  • Dør lukkes automatisk, elektrisk døråpner

Venterom

  • Stoler med rygg og armlene. Stoler i kontrast til bakgrunnsfarge, synlig for alle

Skilt

  • Skilt fra atkomstvei til legesenterets hovedinngangsdør
  • Navn på legesenteret ved hovedinngangsdør

Resepsjon

  • Fri gulvplass 1,5 meter x 1,5 meter. Mulig å snu en rullestol i resepsjonsrommet

WC

  • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett